Archive for the tag "temple"

Shinjuku01.jpg

Top 43 Things to Do and See in Tokyo

Taiwan112_thumb.jpg

Trip to Taiwan – Part 2

Hagoita01.jpg

Hagoita Ichi

Heirinji07.jpg

Heirinji Temple

poster.jpg

Asakusa Samba Carnival

Tsuikiji012.jpg

Tsukiji Honganji Noryo Bon Odori Taikai

BonOdori085.jpg

Zojoji Bon Odori Matsuri

Bali122.jpg

Trip to Bali – Part 2

Kawagoe10006.jpg

Half-Day Trip to Kawagoe

heikenji1.jpg

Kawasaki Daishi (Heikenji Temple)