Archive for the tag "bridge"

Koishikawa Korakuen Gardens

Nikko Part 4